Saima Usman

Allah´s Names

Medium: Acrylic on canvas

These calligraphy paintings beautifully unfold the divine essence through the intricate artistry of Allah’s names, each stroke an ode to the sacred. The canvas dances with the fluidity of the Arabic script, delicately forming the names of Allah in a harmonious symphony of acrylic paints. The meticulous calligraphy captures the profound meanings behind each name, reflecting attributes of mercy, wisdom, and omnipotence. Gracing the composition is the iconic image of the Kaaba, standing as the celestial focal point. The Kaaba, rendered with precision, emanates a spiritual glow, symbolizing the unity and sanctity that defines the pilgrimage to Mecca. The intertwining of Allah’s names with the Kaaba creates a visual journey of devotion, inviting contemplation on the divine, as the artistic marriage of calligraphy and sacred imagery transcends the boundaries of mere representation to become a visual hymn of reverence and contemplation.

Allahs namn

Medium: Akryl på duk crylic på duk

Dessa kalligrafimålningar vecklar vackert ut den gudomliga essensen genom den intrikata konstnärligheten av Allahs namn, varje penseldrag en hyllning till det heliga. Duken dansar med fluiditeten i arabisk skrift och bildar varsamt Allahs namn i en harmonisk symfoni av akrylfärger. Den noggranna kalligrafin fångar de djupa betydelserna bakom varje namn, vilket speglar attribut av barmhärtighet, visdom och allsmäktighet. Att smycka kompositionen är den ikoniska bilden av Kaaba, som står som det himmelska fokuspunkten. Kaaba, avbildad med precision, avger en andlig glöd och symboliserar enhet och helighet som definierar pilgrimsfärden till Mecka. Sammanflätningen av Allahs namn med Kaaba skapar en visuell resa av hängivenhet, inbjudande till kontemplation över det gudomliga. Den konstnärliga föreningen av kalligrafi och heliga bilder transcenderar gränserna för blotta representationer och blir en visuell hymn till vördnad och eftertanke.

أسماء الله

الوسيط: أكريليك على قماش كريليك على قماش

تكشف هذه اللوحات الخطية بجمال عن الجوهر الإلهي من خلال الحرفية المعقدة لأسماء الله، حيث يكون كل ضربة فرحة للمقدس. ترقص القماشة بسلاسة من خلال خط الكتابة العربية، مشكلة بدقة أسماء الله في سمفونية متناغمة من الألوان الأكريليك. الخط الخطير يلتقط بدقة المعاني العميقة ويعكس سمات الرحمة والحكمة والقدرة الكلية. تزين التكوين صورة الكعبة الرمزية، والتي تقف كنقطة التركيز السماوية. الكعبة، المصوغة بدقة، تنبعث منها ضوء روحي، رمزًا للوحدة والقداسة التي تعرف حج الى مكة. تتشابك أسماء الله مع الكعبة لخلق رحلة بصرية من التفاني، تدعو إلى التأمل في الإله، حيث تتجاوز الزوايا الفنية لتصبح تآليف فني للإكرام والتأمل.