Saima Usman

Empower the woman

Medium: Oil on canvas

And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease.

Al Quran: 4:4

Ge kvinnan makt

Medium: Olja på duk

“Och ge kvinnorna deras [bröllops] gåvor nådigt. Men om de frivilligt ger upp något av det till er, ta det då med tillfredsställelse och lätthet.”

Al Quran: 4:4