Saima Usman

Equal in Heaven

Medium: Acrylic on Canvas

And We said, “O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat therefrom in [ease and] abundance from wherever you will. But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers.”

Al Quran: 2:35

Equal in Heaven

Medium: Akryl på duk

Och Vi sade: “O Adam, bo du och din hustru i Paradiset och ät därifrån i [lugn och] överflöd från varhelst ni önskar. Men närma er inte detta träd, så att ni inte blir orättfärdiga.”

Al Quran: 2:35