Saima Usman

Identity Crisis

Medium: silk Paint

“But this is an honored Qur’an. [Inscribed] in a Preserved Slate.

Al Quran: 85:21

Identitetskris

Medium: siden Färg

“Men detta är en ärad Koran. [Inskriven] i en bevarad platta.”

Al Quran: 85:21