Saima Usman

In the middle of nowhere

Medium: Oil pastel

In this abstract artwork, a girl stands at the crossroads between two contrasting societies, one European and the other Eastern. Her gaze is contemplative, looking towards both directions, embodying the duality of her cultural identity. Positioned at the center, she becomes a symbolic bridge between these two worlds, with roots emerging from the place of her feet, anchoring her to the values, norms, and traditions that form the foundation of her identity. The roots serve as a visual metaphor for her deep connection to her cultural heritage, grounding her amidst the shifting dynamics of the diverse societies she navigates. The painting captures the nuanced complexity of cultural duality, inviting viewers to reflect on the delicate balance between assimilation and preservation, as the girl stands resilient, embracing the richness of her heritage while embracing the influences of both Eastern and European cultures.

Mitt i ingenstans

Medium: Oljepastell

I detta fängslande abstrakta konstverk står en flicka vid skiljevägen mellan två kontrasterande samhällen, ett europeiskt och det andra östligt. Hennes blick är eftertänksam och riktas mot båda riktningarna, vilket inkarnerar dubbelspåriga kulturella identitet. Positionerad i mitten blir hon en symbolisk bro mellan dessa två världar, med rötter som framträder från platsen för hennes fötter, förankrande henne till värderingar, normer och traditioner som utgör grunden för hennes identitet. Rötterna fungerar som en visuell metafor för hennes djupa koppling till sin kulturella arv, förankrande henne mitt i de skiftande dynamikerna i de olika samhällena hon navigerar. Målningen fångar den nyanserade komplexiteten av kulturell dualitet och inbjuder betraktaren att reflektera över den delikata balansen mellan assimilering och bevarande. Flickan står motståndskraftig, omfamnande rikedomen i sitt arv samtidigt som hon tar till sig influenserna från både östlig och europeisk kultur.

في وسط اللامكان

الوسيط: زيت باستيل

في هذا العمل الفني التجريدي الجذاب، تقف فتاة عند مفترق الطرق بين مجتمعين متناقضين، أحدهما أوروبي والآخر شرقي. نظرتها هادئة ومتأملة تتجه نحو كلا الاتجاهين، تجسد ثنائية هويتها الثقافية. تمثل وجودها في الوسط جسرًا رمزيًا بين هاتين العوالم، مع جذور تنمو من مكان قدميها، تثبتها في القيم والأعراف والتقاليد التي تشكل أساس هويتها. تعتبر الجذور ميتافوراً بصرية لاتصالها العميق بتراثها الثقافي، مما يمنحها الاستقرار وسط ديناميات متنوعة في المجتمعين اللذين تتنقل فيما بينهما. تلتقط اللوحة التعقيد الدقيق للثنائية الثقافية، مدعوة للمشاهد للتأمل في التوازن الحساس بين التكامل والحفاظ على الهوية. الفتاة تظل قوية، تحتضن ثراء تراثها في حين تستقبل التأثيرات من كل من الثقافة الشرقية والأوروبية.