Saima Usman

Lubna of Cordoba

Medium: Silk miniature, Ink on wood, acrylic on canvas

Lubna al Cordoba is depicted holding an Apple laptop in her lap, encapsulating a profound reflection on the evolution of time. In this artwork it captures Lubna’s contemplative expression as she gazes at the laptop, symbolizing the profound transition from an era when she was a scholar with vast libraries to the present age where knowledge is condensed into a single device. The composition elegantly conveys the shift from her scholarly past, marked by extensive collections of wisdom, to the modern convenience of having everything accessible through the sleek device. As Lubna reflects on her past, the painting becomes a vibrant narrative of the transformation from a non-digital world where she wielded authority and governed the entirety of Spain under Muslim rule to the present, where everything has been lost. The laptop becomes a symbol of the contrasting epochs, highlighting the loss of a once-glorious era. This silk miniature serves as a visual elegy, inviting viewers to contemplate the temporal complexities and the passage of cultural and historical epochs.

Lubna av Cordoba

Medium: Silke miniatyr, bläck på trä, akryl på duk

I denna fängslande silke-miniatyrmålning är Lubna al Cordoba avbildad med en Apple-laptop i sitt knä, vilket inkapslar en djup reflektion över tidens utveckling. De fina penseldragen av silke fångar skickligt Lubnas eftertänksamma uttryck när hon blickar på datorn, symboliserande den djupa övergången från en tid då hon var en lärd med omfattande bibliotek till dagens era där kunskap kondenseras till en enda enhet. Kompositionen förmedlar elegant övergången från hennes lärdomsfulla förflutna, kännetecknat av omfattande samlingar av visdom, till den moderna bekvämligheten att ha allt tillgängligt genom den eleganta enheten. När Lubna reflekterar över sitt förflutna blir målningen en levande berättelse om övergången från en icke-digital värld där hon utövade auktoritet och styrde hela Spanien under muslimskt styre till nutiden, där allt har gått förlorat. Laptopen blir en symbol för de kontrasterande epokerna och belyser förlusten av en en gång ärorik era. Denna silke-miniatyr fungerar som en visuell elegi och uppmanar betraktarna att reflektera över tidens komplexiteter och övergången av kulturella och historiska epoker.

لبنى قرطبة

الوسيط: حرير مصغر، حبر على خشب، أكريليك على قماش

في هذه اللوحة الفاخرة، يُصوَّر لبنى القرطبية وهي تحمل جهاز Apple laptop في حجرتها، متسطيرًا تأملات عميقة حول تطور الزمن. في هذا العمل الفني، يلتقط التعبير التأملي للبنى أثناء نظرها إلى الكمبيوتر المحمول، رمزًا للانتقال العميق من زمن كانت فيه عالِمة بمكتبات واسعة إلى العصر الحالي حيث يتم تجميع المعرفة في جهاز واحد. يعبر التكوين بأناقة عن انتقالها من ماضيها العلمي، المميز بمجموعات ضخمة من الحكمة، إلى الراحة الحديثة لامتلاك كل شيء عبر هذا الجهاز الأنيق. وبينما تتأمل لبنى ماضيها، تتحول اللوحة إلى سرد حي للتحول من عالم غير رقمي حيث كانت تمارس السلطة وتحكم في إسبانيا بأكملها تحت الحكم الإسلامي إلى الوقت الحالي، حيث تم فقدان كل شيء. يصبح الكمبيوتر المحمول رمزًا للحقب المتناقضة، مسلطًا الضوء على فقدان حقبة مرة كانت مجيدة. تعتبر هذه اللوحة الفاخرة من الحرير قصيدة بصرية، تدعو المشاهدين إلى التأمل في تعقيدات الزمن وانتقال العصور الثقافية والتاريخية.