Saima Usman

Post colonial legacies

Medium: Acrylic on canvas

In this evocative abstract artwork, three Muslim women stand as poignant symbols, each holding a national flag that tells a compelling story of the challenges faced by women in different parts of the world. The Indian woman named Muskan, holding the Indian flag, represents the struggle against societal norms as she protested against discriminatory laws restricting her from wearing a scarf in college. Her case gained widespread attention, illustrating the impact of evolving cultural dynamics in India. The Iranian woman highlights the tragic incident of Mahsaamini, where a woman faced severe consequences, including violence to death, for not wearing hijab properly. Lastly, the French woman signifies the repercussions of a recent law in France that prohibits women from covering their faces, addressing the global issue of restricting women’s choices. Together, these women and flags create a powerful narrative, shedding light on the dual challenges faced by Muslim women worldwide, where cultural and legal constraints intersect, reflecting the ongoing struggle for autonomy and freedom of expression.

Postkoloniala arv

Medium: Akryl på duk

I detta känslosamma abstrakta konstverk står tre muslimska kvinnor som gripande symboler, var och en hållande en nationalflagga som berättar en fängslande historia om de utmaningar som kvinnor möter i olika delar av världen. Den indiska kvinnan vid namn Muskan, som håller den indiska flaggan, representerar kampen mot samhällsnormer när hon protesterade mot diskriminerande lagar som hindrade henne från att bära huvudduk på college. Hennes fall fick stor uppmärksamhet och illustrerar påverkan av de föränderliga kulturella dynamikerna i Indien. Den iranska kvinnan belyser den tragiska händelsen med Mahsaamini, där en kvinna drabbades av allvarliga konsekvenser, inklusive våld till döds, för att hon inte bar hijab på rätt sätt. Slutligen representerar den franska kvinnan konsekvenserna av en nyligen antagen lag i Frankrike som förbjuder kvinnor att täcka sina ansikten och därmed adresserar den globala frågan om att begränsa kvinnors valmöjligheter. Tillsammans skapar dessa kvinnor och flaggor en kraftfull berättelse, som belyser de dubbla utmaningar som muslimska kvinnor möter globalt, där kulturella och juridiska begränsningar samverkar och speglar den pågående kampen för autonomi och yttrandefrihet.

تراث ما بعد الاستعمار

الوسيط: أكريليك على قماش

في هذا العمل الفني التجريدي المؤثر، تقف ثلاث نساء مسلمات كرموز مؤثرة، حاملات كل واحدة علم وطني يحكي قصة مؤثرة عن التحديات التي تواجه النساء في أنحاء مختلفة من العالم. تمثل الامرأة الهندية المدعوة مسكن، التي تحمل علم الهند، النضال ضد القيم الاجتماعية حيث احتجت ضد قوانين تمييزية تحد من حقها في ارتداء الحجاب في الكلية. حالتها نالت انتباهًا واسعًا، مما يوضح تأثير الديناميات الثقافية المتغيرة في الهند. تسلط الامرأة الإيرانية الضوء على الحادثة المأساوية لمهسااميني، حيث تعرضت امرأة لعواقب خطيرة، بما في ذلك العنف حتى الموت، بسبب عدم ارتدائها الحجاب بالشكل الصحيح. أخيرًا، ترمز الامرأة الفرنسية إلى عواقب قانون حديث في فرنسا يحظر على النساء تغطية وجوههن، مما يتناول القضية العالمية لتقييد خيارات النساء. تخلق هذه النساء والأعلام معًا سردًا قويًا، يسلط الضوء على التحديات المزدوجة التي تواجهها النساء المسلمات على مستوى العالم، حيث تتقاطع القيود الثقافية والقانونية، مما يعكس الكفاح المستمر من أجل الحكم الذاتي وحرية التعبير.