Saima Usman

Rabia Basri

Medium: Silk miniature, Ink on wood, acrylic on canvas

In this silk miniature painting its recreates a depiction of Rabia Basri, accompanied by an eloquent rendition of her Sufi poetry. The delicate strokes of silk meticulously capture the serene countenance of Rabia Basri, a renowned mystic and poet from the early Islamic era. The composition seamlessly integrates her old miniature portrayal with fragments of her soul-stirring poetry, weaving a visual tapestry that harmonizes with the ethereal beauty of her verses. Rabia Basri’s spiritual essence is palpable in the nuanced details, and her timeless words echo in the intricate patterns adorning the artwork. The silk canvas becomes a conduit for both visual and poetic expressions, inviting viewers to delve into the mysticism and wisdom encapsulated in Rabia Basri’s profound verses. This silk miniature painting serves as a reverent homage, offering a contemplative journey into the spiritual legacy of a revered Sufi poet.

Rabia Basri

Medium: Silke miniatyr, bläck på trä, akryl på duk

I denna silke-miniatyrmålning återskapas en avbildning av Rabia Basri, ackompanjerad av en eloquent framställning av hennes sufipoesi. De fina penseldragen av silke fångar noggrant Rabia Basris lugna uppsyn, en berömd mystiker och poet från den tidiga islamska eran. Kompositionen integrerar sömlöst hennes gamla miniatyrporträtt med fragment av hennes självrörande poesi, vävande en visuell tapet som harmonierar med den etereala skönheten i hennes verser. Rabia Basris andliga essens är påtaglig i de nyanserade detaljerna, och hennes tidlösa ord ekar i de intrikata mönstren som pryder konstverket. Silkeduken blir en förmedlare för både visuella och poetiska uttryck, och bjuder in betraktare att fördjupa sig i mystiken och visdomen som är inkapslad i Rabia Basris djupa verser. Denna silke-miniatyrmålning fungerar som en hängiven hyllning och erbjuder en kontemplativ resa in i den andliga arvet hos en vördad sufipoet.

ربيعة البصري

الوسيط: حرير مصغر، حبر على خشب، أكريليك على قماش

في هذه اللوحة الصغيرة الفاخرة من الحرير، يقوم الفنان بإعادة إنشاء تصوير لرابية البصري، مصحوبًا بتقديم رائع لشعرها الصوفي. السكبات الدقيقة من الحرير تلتقط بعناية تامة الوجه الهادئ لرابية البصري، الراهبة والشاعرة الشهيرة من العصر الإسلامي الأول. التكوين يدمج بسلاسة صورتها القديمة في لوحة صغيرة مع شظايا من شعرها الروحاني المؤثر، مُنسجًا تابسترًا بصريًا يتناغم مع جمال آياتها السماوية. الجوهر الروحي لرابية البصري يتجسد في التفاصيل الدقيقة، وكلماتها الخالدة تتردد في الأنماط المعقدة التي تزين العمل الفني. القماش الحريري يصبح وسيلة للتعبير البصري والشعري، مدعوًا المشاهدين للغوص في الديانة والحكمة المحاطة بآيات رابية البصري العميقة. تعتبر هذه اللوحة الصغيرة من الحرير تحية مخلصة، تقدم رحلة تأملية في التراث الروحاني لشاعرة صوفية محترمة.