Saima Usman

Razia Sultana

Medium: Silk miniature, Ink on wood, acrylic on canvas

In this captivating silk miniature painting its recreation of an image of Razia Sultana, the historic Muslim ruler, with a contemporary twist. Razia Sultana is portrayed holding kitchen materials, offering a powerful visual commentary on the historical role of Muslim women as rulers, juxtaposed with prevalent modern stereotypes about women confined to household work. The painting portray her regal stature and the subtle defiance in her gaze, challenging the societal norms and expectations. The composition, inspired by an older miniature, seamlessly integrates historical representation with a poignant message about gender perceptions. Razia Sultana’s presence, symbolized by her holding kitchen tools, becomes a metaphorical statement on the multi-faceted capabilities of women, highlighting the disconnect between historical realities and modern misconceptions. This silk miniature painting becomes a thought-provoking exploration of gender roles and a celebration of the resilience and strength of historical Muslim women leaders.

Razia Sultana​

Medium: Silke miniatyr, bläck på trä, akryl på duk

I denna fängslande silke-miniatyrmålning återskapas en bild av Razia Sultana, den historiska muslimska härskaren, med en modern twist. Razia Sultana avbildas hållande köksredskap, vilket erbjuder en kraftfull visuell kommentar om de historiska rollerna för muslimska kvinnor som härskare, i kontrast till rådande moderna stereotyper om kvinnor begränsade till hushållsarbete. De fina penseldragen av silke fångar elegant hennes kungliga ställning och den subtila trotsen i hennes blick, utmanande samhällets normer och förväntningar. Kompositionen, inspirerad av en äldre miniatyr, integrerar sömlöst historisk representation med ett tankeväckande budskap om könswahrnehmningar. Razia Sultanas närvaro, symboliserad genom hennes hållande av köksredskap, blir en metaforisk uttalande om kvinnors mångsidiga förmågor och belyser klyftan mellan historiska realiteter och moderna missuppfattningar. Denna silke-miniatyrmålning blir en tankeväckande utforskning av könsroller och en hyllning till de historiska muslimska kvinnliga ledarnas uthållighet och styrka.

راضية سلطانة

الوسيط: حرير مصغر، حبر على خشب، أكريليك على قماش

في هذه اللوحة الفاخرة من الحرير المثيرة، يعيد الفنان بمهارة صورة لرضية سلطانة، الحاكمة المسلمة التاريخية، بلمسة عصرية. تُصوَّر رضية سلطانة وهي تحمل أدوات المطبخ، مقدمة تعليقًا بصريًا قويًا عن الدور التاريخي للنساء المسلمات كحكام، في مواجهة الصور النمطية الحديثة حول تقييد دور النساء بالعمل المنزلي. السكبات الدقيقة من الحرير تلتقط بأناقة مكانتها الملكية وتمرُّن نظرتها التحديّة، تتحدى التقاليد والتوقعات الاجتماعية. التكوين، مستلهمًا من لوحة صغيرة أقدم، يدمج بسلاسة التمثيل التاريخي مع رسالة مؤثرة حول تصورات الجنس. وجود رضية سلطانة، المُرمز إليها بحملها لأدوات المطبخ، يتحول إلى تصريح مجازي عن القدرات المتعددة للنساء، مسلطًا الضوء على الفجوة بين الحقائق التاريخية والتصوّرات الحديثة. تصبح هذه اللوحة الصغيرة من الحرير استكشافًا مفكرًا للأدوار الجنسية واحتفالًا بصمود وقوة النساء القادة المسلمات التاريخيات.