Saima Usman

Woman soul with her son

Medium: Silk Paint

In this poignant abstract art painting, the narrative unfolds in the celestial realm, portraying a Palestinian mother and her baby attaining martyrdom and finding solace in heaven. The canvas becomes a visual poem, capturing the ethereal bond between the mother and child. The mother, adorned with wings on either side, cradles her baby in a tender embrace, symbolizing the eternal connection that transcends the earthly sacrifice. The colors dance across the canvas, depicting the serenity and purity of the afterlife. The heavenly setting becomes a sanctuary where the sacrifices of the Palestinian mother and baby are immortalized in an eternal hug, radiating a sense of peace and spiritual elevation. The artwork serves as a poignant reflection on the resilience and sacrifice endured by Palestinian mothers and their children, offering a glimpse into the transcendental beauty of their eternal bond beyond the trials of earthly existence.

Kvinnans själ med sin son

Medium: Sidenfärg

I denna gripande abstrakta konstnärliga målning vecklar sig berättelsen ut i den himmelska sfären och skildrar en palestinsk mor och hennes baby som når martyrskap och finner tröst i himlen. Duken blir en visuell dikt, fångande den himmelska bindningen mellan mor och barn. Modern, smyckad med vingar på var sida, vaggar sitt barn i en öm omfamning och symboliserar den eviga kopplingen som överträffar den jordiska offret. Färgerna dansar över duken och avbildar efterlivets sinnesfrid och renhet. Den himmelska miljön blir en fristad där offren från den palestinska modern och bebisen föräras i en evig kram, utstrålande en känsla av fred och andlig upphöjelse. Konstverket tjänar som en gripande reflektion över den uthållighet och det offer som palestinska mödrar och deras barn upplever och ger en glimt av den transcendenta skönheten i deras eviga band bortom prövningarna av jordisk existens.

روح المرأة مع ابنها

الوسيط: طلاء حريري

في هذه اللوحة الفنية التجريدية المؤثرة، تنكشف السردية في السماء السماوية، مصوّرةً أمًا فلسطينيةً ورضيعها وهما يحققان الشهادة ويجدان الراحة في الجنة. تصبح اللوحة قصيدة بصرية، تلتقط الرابط السماوي بين الأم والطفل. تحمل الأم، المزيّنة بأجنحة على كل جانب، طفلها في عناق عطوف، مرمزة إلى الارتباط الأبدي الذي يتجاوز التضحية الدنيوية. ترقص الألوان عبر اللوحة، تصوّر سكون ونقاء الحياة الآخرة. تصبح البيئة السماوية ملاذًا حيث يتم تخليد تضحيات الأم الفلسطينية ورضيعها في عناق أبدي، ينبعث منها إحساس بالسلام والرفعة الروحية. يعتبر العمل فنيًا تأمليًا في الصمود والتضحية التي تتحملها الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، ويقدم لمحة عن الجمال الذي لا يمكن تجاوزه في رابطهم الأبدي خلف تحديات الوجود الدنيوي.